dimarts, 30 de maig de 2017

Parts i funcionament de la lupa binocular


Objectius

·         - Conèixer les parts i el funcionament de la lupa binocular.
·         - Aprendre a observar algun objecte amb la lupa.

La lupa binocular consta de dues parts:

a) Part mecànica : suporta l'estructura de la lupa i permet el moviment de les seves parts. Consta de:

·         Base: suporta les estructures de l'instrument.
·         Platina: peça de vidre circular on es col·loca l'objecte a observar. Per sobre hi trobem unes pinces per subjectar la mostra.
·         Cargol d'enfocament: per enfocar la mostra que hem d'observar.
·         Columna: subjecta la part òptica de l'instrument.

b) Part òptica: proporciona la llum necessària i augmenta la imatge de la mostra. Consta de:

·        Oculars: són les lents més properes als ulls.
          Objectiu: la lent que hi ha més a prop de la mostra

·       Font d'il·luminació: subministra la llum per il·luminar l'objecte que hem d'observar.
     
     Anomena les parts de la lupa:
1 comentari: