dissabte, 18 de març de 2017

La cèl·lula

Per tal de realitzar aquesta activitat sobre la composició i els tipus de cèl·lules que existeixen:

1. Formau grups d'uns 3/4 alumnes
2. Llegiu les preguntes de la fitxa
3. Visualitzau el vídeo següent
4. Contestau totes les preguntes possibles amb la colaboració de tots els membres del grup
5. Si és necessari, tornau a visualitzar el vídeo
6. Anem a corregir les preguntes amb l'ajuda del professor/aTema 5. Els éssers vius