diumenge, 15 d’abril de 2018

Bloc: Impactes de l'activitat humana sobre els ecosistemes

Bloc: Impactes de l'activitat humana sobre els ecosistemes
1.- Què treballarem?
Els ecosistemes: composició, estructura i funcionament.
- Recursos naturals de la Terra i els seus usos.
Accions humanes que afecten l'equilibri del funcionament terrestre.

2.- Conceptes clau: éssers vius, biosfera, ecosistema terrestre i aquàtic, biocenosi, biòtop, recursos naturals, energies no renovables i renovables, contaminació, desforestació, canvi climàtic.


3.- Vídeos d'interès:
 
 


4.- Activitats

dilluns, 9 d’abril de 2018

- Com usar el microscopi per observar cèl.lules?
Com Utilitzar Un Microscopi from Albert Gonzalez Maria

 -Vídeo: El planeta cel.lular

 

diumenge, 8 d’abril de 2018

Bloc: Els éssers vius

BLOC: LA BIOSFERA
- Què estudiarem? 
1- De què està formada la matèria i els éssers vius.Característiques dels éssers vius.
2. Nivells d'organització de la matèria abiòtica i biòtica.
3. Nomenclatura binomial.
4. La cèl.lula i les seves parts.
5. Diferències entre cèl.lula procariota i eucariota, cèl.lula animal i vegetal.
6. Classificació dels éssers vius per regnes i les seves principals característiques.
7. Maneig i ús del microscopi. Observació de cèl.lules.
 
- CONCEPTES CLAU:Biosfera, vida, éssers vius, cèl.lula, funcions vitals, regnes, reproducció, relació, nutrició, autòtrof, heteròtrof, fotosíntesi, procariota, eucariota, cèl.lula animal, cèl.lula vegetal, monera, protoctist, protozous, algues, fungi, plantes, animals, teixits, òrgans, aparells i sistemes, biomolècules inorgàniques i orgàniques, microscopi, virus.
 
 
diumenge, 4 de març de 2018

Efecte hivernacle i Canvi climàtic


Efecte hivernacle i canvi climàtic 
 Respon:
-És el mateix efecte hivernacle i canvi climàtic? quina diferència hi ha?
-Quin  és positiu o necessari per a la vida a la Terra? per què?